เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ระเบียบการให้บริการ

Knowledge Center : PSED

           

         เวลาเปิดทำการ

                      จันทร์ – ศุกร์   เวลา   08.30 – 17.00  น.

                      เสาร์ – อาทิตย์ – วันนักขัตฤกษ์     ปิดทำการ

 

          ระเบียบการยืม

          เป็นสมาชิกของสมุด โดยสมัครสมาชิกผ่าน 2 ช่องทาง  คื 
         
              - สมัครเป็นสมาชิกทางออนไลน์
                - สมัครเป็นสมาชิกที่ ห้องสมุด นปร.


          หนังสือทั่วไป         อาจารย์     ยืมได้  (10  เล่ม)   นาน  30  วัน

                                     นักศึกษา    ยืมได้   (3 เล่ม)     นาน  14  วัน

          หนังสือสำรอง         อาจารย์     ยืมได้   (5 เล่ม)     นาน   7  วัน

                                     นักศึกษา    ยืมได้   (2 เล่ม)     นาน   2  วัน

          หนังสืออ้างอิง        ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น

          ซีดี / ดีวีดี             อาจารย์      ยืมได้   (5 เรื่อง)    นาน   5  วัน

                                     นักศึกษา     ยืมได้   (2 เรื่อง)    นาน   2  วัน

 

           ค่าปรับ

                       หนังสือทั่วไป                   3     บาท  ต่อวันต่อเล่ม

                       หนังสือสำรอง                 30    บาท  ต่อวันต่อเล่ม

                       ซีดี/ดีวีดี                       30    บาท  ต่อวันต่อเรื่อง

        
          การเข้าใช้ห้องสมุด

 

·       แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมกางเกงขาสั้น หรือเสื้อสายเดี่ยว

·       ห้ามนำหนังสือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องสมุดออกไป
  ก่อน ได้รับอนุญาต

·       ต้องการถ่ายสำเนาหนังสือ  เอกสารต่าง ๆ  กรุณาติดต่อ
  บรรณารักษ์

·       ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด

·       ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด

·       ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องสมุด

·       ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Copyright 2018. All Rights Reserved.