เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
ผู้อำนวยการสถาบันฯ   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปฏิบัติงาน   ยืมออกไม่ได้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 0 บาท
บุคคลทั่วไป   ยืมออกไม่ได้
2 serial
 วารสาร
ผู้อำนวยการสถาบันฯ   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปฏิบัติงาน   ยืมออกไม่ได้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลทั่วไป   ยืมออกไม่ได้
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
ผู้อำนวยการสถาบันฯ   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปฏิบัติงาน   ยืมออกไม่ได้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
บุคคลทั่วไป   ยืมออกไม่ได้
4 Fic
 นวนิยาย
ผู้อำนวยการสถาบันฯ   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปฏิบัติงาน   ยืมออกไม่ได้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลทั่วไป   ยืมออกไม่ได้
5 bk
 หนังสือ
ผู้อำนวยการสถาบันฯ   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกได้ 2 วัน ค่าปรับ 1 บาท ค่าธรรมเนียมการยืม 5 บาท/เล่ม
ผู้ปฏิบัติงาน   ยืมออกไม่ได้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
อาจารย์   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลทั่วไป   ยืมออกไม่ได้
6 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
ผู้อำนวยการสถาบันฯ   ยืมออกไม่ได้
สมาชิกสมัครออนไลน์   ยืมออกไม่ได้
ผู้ปฏิบัติงาน   ยืมออกไม่ได้
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   ยืมออกไม่ได้
อาจารย์   ยืมออกไม่ได้
บุคคลทั่วไป   ยืมออกไม่ได้
กลับ

 Copyright 2018. All Rights Reserved.