เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ศูนย์การจัดการความรู้ Knowledge Center : PSED

 Copyright 2018. All Rights Reserved.