เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 29 กรกฎาคม 2562  ชดเชย
2 15 ตุลาคม 2561  วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
3 13 สิงหาคม 2561  วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
4 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
5 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
6 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
7 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
8 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
9 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และวันเข้าพรรษา
10 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
12 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
13 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Copyright 2023. All Rights Reserved.